Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Τακτικά Μέλη

Στερεά Ελλάδα

ΚΑΜΑΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

www.kamagis.gr
Δοκός Χαλκίδας,Χαλκίδα, 341 00
Τηλ 22210-92224Fax 22210-92033

E-mail kamagisa@otenet.gr

Αρμόδιος κ. Ανέστης Καμάτζης

Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.μ.) 5000Τακτικά Μέλη
Συνδεδεμένα Μέλη