Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Τακτικά Μέλη

Επτάνησα

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ.ΣΠΙΓΓΟΣ ΑΕΕ

www.spiggos.gr
Μάμαλοι, Αλεπού, Κέρκυρα, 491 00
Τηλ 26610-34552Fax 26610-31583

E-mail spiggos@otenet.gr

Αρμόδιος κ.Σπύρος Σπίγγος

Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.μ.) 750Τακτικά Μέλη
Συνδεδεμένα Μέλη