Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Επικοινωνία


Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους

Ερμού 64, 105 51, Αθήνα


 

Τηλέφωνο: 210 3469606

fax:

210 3469906
e-mail:
info@cold.org.gr


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*

  
 

*

*

*