Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Διασυνδέσεις

Διασυνδέσεις

Διεθνής Οργανισμός Ψυκτικών Αποθηκών
(International Association of Refrigerated Warehouses)
www.iarw.org

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ψυκτικών Αποθηκών & Logistics
(European Cold Storage & Logistics Association)
www.ecsla.be

Διεθνές Ινστιτούτο Ψύξης
(International Institute of Refrigeration)
www.iifiir.org

Ενιαίος Φορέα Ελέγχου Τροφίμων
(ΕΦΕΤ)
www.efet.gr

Δίκτυο SOLVIT
Το SOLVIT είναι ένα δίκτυο on-line επίλυσης προβλημάτων στο οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεργάζονται για την - επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν από την κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς από τις δημόσιες αρχές. Τα κέντρα SOLVIT μπορούν να βοηθήσουν στο χειρισμό παραπόνων πολιτών αλλά και επιχειρήσεων. Τα κέντρα SOLVIT είναι μέρος της εθνικής διοίκησης και έχουν ως αποστολή να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα δέκα εβδομάδων. Οι υπηρεσίες SOLVIT παρέχονται δωρεάν.
SOLVIT


Cryologic
Εκπαίδευση και Συμβουλευτική σε θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων, Βιομηχανικής Ψύξης και Διαχείρισης Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας
   www.cryologic.gr