Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Οφέλη

Τα οφέλη από τη χρήση Ψυγείων Δημοσίας Χρήσης

Σε μια εποχή, όπου ο θεσμός της χρήσης εξωτερικών συνεργατών (outsourcing) γνωρίζει μεγάλη άνοδο, τα Ψυγεία Δημόσιας Χρήσης (ΨΔΧ) έρχονται στο πνεύμα αυτό να καλύψουν τις ανάγκες αποθήκευσης και διανομής των εταιρειών τροφίμων, προσφέροντάς τους πέντε βασικά πλεονεκτήματα :

1. Οικονομικό Πλεονέκτημα: Οι εταιρείες παραγωγής, χονδρεμπορίας και Λιανικής τροφίμων, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες ενός ΨΔΧ, μπορούν να ελευθερώσουν κεφάλαιο, που σε άλλη περίπτωση θα χρησιμοποιούσαν για απόκτηση μέσων αποθήκευσης και διανομής, σε παραγωγικότερες δραστηριότητες, όπως ανάπτυξη προϊόντος, marketing ή άλλες ευκαιρίες εισοδήματος.

2. Πλεονέκτημα Τεχνογνωσίας: Τα ΨΔΧ γνωρίζουν το αντικείμενο της αποθήκευσης και μεταφοράς τροφίμων άριστα, αφού είναι το κύριο τους αντικείμενο. Έχουν συνεχή ενημέρωση για τις απαιτήσεις του επαγγέλματος και τη συνεχή επικουρία της Ένωσης στα καθημερινά τους θέματα. Αναθέτοντας στις επιχειρήσεις αυτές τη φύλαξη και διανομή των προϊόντων σας, μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι θα γίνουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο.

3. Τεχνολογικό Πλεονέκτημα: Τα ΨΔΧ διαθέτουν προηγμένα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων, όπου μπορείτε να έχετε συνεχή ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων σας, όπως παρτίδες, ημερομηνίες λήξης, διαχείριση first in - first out και λοιπές απαιτήσεις της Νομοθεσίας περί ιχνηλασιμότητας (υποχρεωτική από 1-1-2005).

4. Πλεονέκτημα Διανομής: Με τη χρήση ΨΔΧ, ο Πελάτης απολαμβάνει οικονομίες κλίμακας, μέσω ομαδοποιημένων φορτώσεων (groupage), όπου το κόστος μεταφοράς ή διανομής επιμερίζεται σε περισσότερους χρήστες, ενώ παράλληλα διασφαλίζονται ποιοτικές υπηρεσίες, μέσα από τη γνώση της οργάνωσης και των απαιτήσεων θερμοκρασιών και υγιεινής. Ακόμη, τα ΨΔΧ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν σημεία προσωρινής εναπόθεσης (cross - docking), μειώνοντας έτσι το κόστος απομακρυσμένων μεταφορών.

5. Πλεονέκτημα Ανταγωνιστικότητας: Τα ΨΔΧ έχουν την ικανότητα να προσφέρουν το πλεονέκτημα της ανταγωνιστικότητας στο κύριο αντικείμενό τους, που είναι η φροντίδα και η προσθήκη αξίας στα προϊόντα των πελατών τους. Τα ΨΔΧ - μέλη της Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους εξειδικεύονται στο να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν παραγωγικές και ευέλικτες μονάδες, να ελέγχουν τα κοστολόγια logistics, να προσφέρουν υψηλές προδιαγραφές Υγιεινής, να παρακολουθούν τις θερμοκρασίες των προϊόντων και να προσφέρουν μια σειρά σχετικών υπηρεσιών, όπως ετικετοποιήσεις, ανασυσκευασίες κ.λ.π.

Συμβουλευτείτε την ενημερωμένη Βάση Δεδομένων των ΨΔΧ της Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους και συμβουλευτείτε τους πώς μπορείτε να διακινήσετε τα προϊόντα σας πιο εύκολα, αποτελεσματικά και οικονομικά.