Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Τακτικά Μέλη

Πελοπόννησος

ΨΥΓΕΙΑ ΑΡΚΑΦΡΟΖ - ΨΥΓΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ

www.arcafroz.gr
ΒΙΠΕ Τρίπολης, Τρίπολη, 221 00
Τηλ 2710-223206Fax 2710-235128

E-mail info@arcafroz.gr

Αρμόδιος κ. Γεώργιος Δημητρόπουλος

Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.μ.) 5000ΨΥΓΕΙΑ ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕΨ

Δαλαμανάρα, Τ.Θ. 101, Άργος , 212 00
Τηλ 27510-51400Fax 27510-51402

E-mail anlekkas@yahoo.com

Αρμόδιος κ. Αντώνης Λέκκας

Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.μ.) 5000ANGEL LOGISTICS

www.angellogistics.gr
ΒΙΠΕ Πατρών-ΟΤ1, Πάτρα, 252 00
Τηλ 2610-241961Fax 2610-241964

E-mail info@angellogistics.gr

Αρμόδιος κ.Κωνσταντακόπουλος Αθανάσιος

Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.μ.) 6360Τακτικά Μέλη
Συνδεδεμένα Μέλη