Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Πρόσκληση για εγγραφή

Πληροφορίες Εγγραφής

Κατηγορίες Μελών

Στην Ενωση Βιομηχανιών Ψύχους μπορούν να εγγραφούν:

1. Τακτικά μέλη: Οι Βιομηχανίες Ψύχους.
Ως τέτοιες ορίζονται οι μονάδες, που έχουν κατάλληλο μηχανολογικό, κτιριακό, μηχανογραφικό εξοπλισμό και οχήματα, για την παραγωγή ψύξης σε κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους και μέσα μεταφοράς και την ανάλογη πληροφοριακή υποστήριξη και γενικότερα έχουν σαν κύριο αντικείμενο τη προσφορά υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας υπό ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας (Ψυκτική Αλυσίδα).
Οι μονάδες αυτές μπορεί να είναι επιχειρήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων.
Ως υπηρεσίες νοούνται η (ψυχρή) αποθήκευση και διανομή, (υπό ελεγχόμενες θερμοκρασίες ψύξη, κατάψυξη κλπ), καθώς και παρελκόμενες υπηρεσίες, όπως ετικετοποίηση, ηλεκτρονική πληροφόρηση, τήρηση ιχνηλασιμότητας κλπ.

2. Συνδεδεμένα μέλη (associated members):
Ως τέτοια ορίζονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Οργανισμοί, οι οποίοι προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενο των τακτικών μελών. Περιλαμβάνονται Δημόσιοι και Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί Οργανισμοί, Σωματεία, Επαγγελματικές Ενώσεις.

3. Οποιοσδήποτε ιδιώτης επιθυμεί να έχει γνώση του κλάδου.

4. Σπουδαστές:
Αυτοί που το αντικείμενο σπουδών τους έχει σχέση με το κλάδο.

5. Επίτιμα μέλη:
Προσωπικότητες που βοήθησαν την "ΕΝΩΣΗ" ή τον κλάδο γενικότερα και τους απονέμεται δωρεάν η ιδιότητα του μέλους.

Διαδικασία Εγγραφής

Για να εγγραφείτε στην Ενωση, παρακαλούμε  συμπληρώστε το αντίστοιχo Εντυπο Αίτησης Εγγραφής :
Εντυπο Αίτησης Εγγραφής για Τακτικά Μέλη
Εντυπο Αίτησης Εγγραφής για Συνδεδεμένα Μέλη 
και επιστρέψατέ το συμπληρωμένο:
  • ως επισυναπτόμενο αρχείο στο e-mail info@cold.org.gr, ή
  • τυπώστε το και στείλτε το στο φαξ 210-3469906

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία για οτιδήποτε, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • με e-mail στο info@cold.org.gr,
  • μέσω internet επιλέγοντας εδώ ,
  • με φαξ στο 210-3469906