Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Πρόσκληση για εγγραφή > Τιμολογιακή πολιτική

Τιμολογιακή Πολιτική

 

1. Τακτικά μέλη

1.1. Κόστος εγγραφής νέων τακτικών μελών 60 ευρώ άπαξ

1.2. Ψυγεία μέχρι 5.000 κ.μ. εκτός Αθηνών 80 ευρώ το χρόνο. Για πρόσβαση στην ιστοσελίδα επί πλέον 100 ευρώ το χρόνο.

1.3. Ψυγεία μεταξύ 5.000 κ.μ. και 40.000 κ.μ. 0,035 ευρώ ανά κυβικό μέτρο και έτος. Στη τιμή περιλαμβάνεται ο κωδικός πρόσβασης στην ιστοσελίδα.

1.4. Ψυγεία Αθηνών μικρότερα των 5.000 κ.μ. 0,035 ευρώ ανά κ.μ. και έτος, με ελάχιστη χρέωση 150 ευρώ. Στη τιμή περιλαμβάνεται ο κωδικός πρόσβασης στην ιστοσελίδα.

1.5. Ψυγεία μεταξύ 40.000 και 80.000 κ.μ., για τα πρώτα 40.000 κ.μ. χρεώνονται με 0,035 ευρώ ανά κ.μ. και για τα υπεράνω των 40.000 κ.μ. με 0,017 ευρώ ανά κ.μ. (κλιμακωτή χρέωση). Στη τιμή περιλαμβάνεται ο κωδικός πρόσβασης στην ιστοσελίδα

1.6. Ψυγεία άνω των 80.000 κ.μ. ειδικός διακανονισμός

2. Συνδεδεμένα μέλη :

2.1. Ιδιωτικές επιχειρήσεις 180 ευρώ το χρόνο

2.2. Ιδιώτες 100 ευρώ το χρόνο

2.3. Σπουδαστές 50 ευρώ το χρόνο (απαιτείται βεβαίωση σπουδών)

2.4. Κρατικοί Οργανισμοί δωρεάν

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  0026.0220.93.0200398268,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ 05556875, ΥΠΟΚ/ΜΑ EUROBANK, ΜΟΣΧΑΤΟ
ΙΒΑΝ GR 0402602200000930200398268