Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Πρόσκληση για εγγραφή > Οφέλη για τα συνδεδεμένα μέλη

Οφέλη Μελών

Οφέλη για τα Συνδεδεμένα Μέλη

 • Προνόμια μελών:

  • Ευκαιρίες για συνεργασίες.
  • Πρόσβαση σε εξειδικευμένα σεμινάρια και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  • Προάσπιση των συμφερόντων του Κλάδου.
  • Βέλτιστες πρακτικές και αντιμετώπιση προβλημάτων.
  • Πιστοποιήσεις.
  • Πρόσβαση στη μεγαλύτερη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με επιστημονικά βιβλία.
  • Συμμετοχή στην ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων με άλλους επαγγελματίες.
  • Συμμετοχή σε ημερίδες & συνέδρια με προνόμια.
  • Συμμετοχή σε Gluster και ερευνητικά προγράμματα.
  • Συμμετοχή σε επιτροπές του κράτους για τον σχεδιασμό του Νομικού & Κανονιστικού πλαισίου.
  • Πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες για Νομικά & Ασφαλιστικά θέματα.

 •