Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Προφίλ Μέλους

ΑΓΑΠΑΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.

www.awapai.com
Τεχνολογικό Πάρκο ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αγία Παρασκευή, Τ.Θ. 60228, 153 10
Τηλ 210-6564460Fax 210-6564461

E-mail info@awapai.com

Αρμόδιος κ.Νίκος Τσάμης

Δραστηριότητες: Σύμβουλοι τεχνολογίας-υπηρεσίες πληροφορικής και internet


Προφίλ:
H Awapai Ltd. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν και να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών..

Με γρήγορα βήματα, η Awapai πραγματοποίησε επενδύσεις και ανέπτυξε την υποδομή σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό που της επιτρέπουν να παρέχει υπηρεσίες και λύσεις υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.
Τα στελέχη της Awapai έχουν σημαντική τεχνογνωσία σε τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες υπηρεσίες, έχοντας πολυετή εμπειρία εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και σε πανεπιστημιακά ερευνητικά ινστιτούτα. Ενδεικτικά αναφέρεται η συμμετοχή σε έργα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), της Ευρωπαϊκής Ενωσης, της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ), κ.ά.

Σήμερα, η Awapai έχει δημιουργήσει επιτυχημένες σχέσεις συνεργασίας με πολλές επιχειρήσεις, στις οποίες παρέχει λύσεις και υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών τους για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών προς όφελός τους.


Υπηρεσίες
Οι πελατοκεντρικές υπηρεσίες της Awapai αφορούν:
- Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το Σχεδιασμό και Διαχείρηση Εργων Πληροφορικής και την ένταξή τους σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα (Γ’ ΚΠΣ, κά)
- την παροχή υπηρεσιών Πληροφορικής και την Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Λογισμικού
- την Ανάπτυξη και Φιλοξενία Ιστοσελίδων και Εφαρμογών internet (Εταιρικές Ιστοσελίδες, Δικτυακές Πύλες, ηλεκτρονικό εμπόριο, κά)
- την Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (Internet, Σταθερή Τηλεφωνία, κά)


Επιτυχίες
Ενα σύνολο από μεγάλες αλλά και μικρές δυναμικές επιχειρήσεις έχουν εμπιστευτεί την Awapai για την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Στο πελατολόγιο της Awapai περιλαμβάνονται οι Philips Hellas ΑΕΒΕ, Ενωση Βιομηχανιών Ψύχους, Ψυγεία Αττικής ΑΕ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος, Hyperpress Εκδοτική ΑΕ, Ελληνικός Νηογνώμων ΑΕ, ARVIS Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις ΑΕ, ARVIS Zimmerman ΕΠΕ, Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανακύκλωσης ΕΠΕ, CafeNet ΕΠΕ, Vast Network, κά.


Στοιχεία Επικοινωνίας
........Awapai Ltd.
........17ης Νοεμβρίου 29, 155 62 Χολαργός
........τηλ 210 656 4460 ........fax 210 656 4461
........e-mail info@awapai.gr ........web www.awapai.gr