Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Προφίλ Μέλους

Δ.ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (DELPHIS)

www.delphisgroup.gr
Πελοποννήσου 2, Νέα Κηφισιά
Τηλ 2106209929Fax 2106209928

E-mail vzacharis@delphisgroup.gr

Αρμόδιος κ. Βλάσιος Ζαχαρής

Δραστηριότητες: ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ


Προφίλ: