Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Προφίλ Μέλους

TUV AUSTRIA HELLAS

www.tuvaustriahellas.gr
Λεωφόρος Μεσογείων 429, Αγ. Παρασκευή
Τηλ 2105220920Fax 2105203990

E-mail info@tuvaustriahellas.gr

Αρμόδιος κ.Ιωάννης Καλλιάς

Δραστηριότητες: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Προφίλ:
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ