Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Προφίλ Μέλους

METRON LOGISTICS AE

www.metronlogistics.eu
Φίλωνος, 137, Πειραιάς, 18526
Τηλ 210-5599550Fax 210-4822321

E-mail rv@metronlogistics.eu

Αρμόδιος κ. Ευάγγελος Ρέππας

Δραστηριότητες: Αποθηκεύσεις - Διανομές


Προφίλ:
Η Metron Logistics δραστηριοποιείται στον χώρο των υπηρεσιών 4th Party Logistics, παρέχοντας υπηρεσίες αποθήκευσης, ανασυσκευασίας, διαχείρισης αποθεμάτων, πανελλαδικής διανομής, διεθνών μεταφορών (παντός τύπου) και εκτελωνισμού, Supply Chain Management και ολοκλήρωση του δικτύου Logistics σε ένα ενιαίο σύνολο.