Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Προφίλ Μέλους

ΟΘΩΝΑΣ ΜΠΟΥΖΙΟΠΟΥΛΟΣ

Σκουφά 49-51, Πάτημα Χαλανδρίου
Τηλ Fax

E-mail othonas@windowslive.com

Αρμόδιος

Δραστηριότητες: Οικονομικός Διευθυντής – Προϊστάμενος Λογιστηρίου και Οικονομικός Σύμβουλος


Προφίλ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

1. 01/10/10 – έως σήμερα : Οικονομικός Διευθυντής – Προϊστάμενος Λογιστηρίου και Οικονομικός Σύμβουλος ( ως εξωτερικός συνεργάτης ) στις κάτωθι εταιρίες .

• Εnergoplan AE
• Velvet Ceramica AE
• Selvec EΠΕ

• Lesmills Hellas Μ.EΠΕ
• Τhermit M.EΠΕ
• Εurotec Μ.ΕΠΕ
• Αrkates Venture IKE
• Enercoplan IKE
• Energylife IKE

• Gwis SMPC
• Esolar SMPC
• Majus Limited
• Miriade Limited
• Louxous Limited
• Eλληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους

• Ζήκος Ο.Ε.
• Concept C E.E.
• P.Sapountzi E.E.
• Αrma Pharma Ε.Ε.
• Aσημάκη Μεταφραστική
• και πολλές Ατομικές (18)Κύριες Αρμοδιότητες :
Τήρηση , ενημέρωση και παρακολούθηση Οικονομικών Καταστάσεων -
Υποβολή φορολογικών δηλώσεων - Μισθοδοσία - Σύνταξη και
παρακολούθηση εφαρμογής ετήσιου budget και cash flow - Αξιολόγηση

επενδύσεων - Υποβολή επενδυτικών σχεδίων σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες για επιδότηση - Κοστολόγηση προϊόντων - Πιστωτικός έλεγχος - Διαδικασίες ίδρυσης μετατροπής και κλεισίματος εταιρειών .2. 8/10/2008 - 30/09/2010 Όμιλος Νοσοκομειακής Γραμμής ( Νοσοκομειακή Γραμμή AE – Pharma Line AE , Medical Inovation AE ) .

Κύριες Αρμοδιότητες :
Yπεύθυνος Λογιστηρίου - Κύκλος Εργασιών περί τα 75 εκατομμύρια ευρώ .

3. 01/12/2001 – 07/10/2008: ΚΤΙΣΜΑ ΑΕ
Κύριες Αρμοδιότητες : Βοηθός Λογιστή - Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων
Γ΄ κατηγορίας - Παρακολούθηση Αποθήκης - Διαχείριση Διαθεσίμων και
Κεφαλαίου κίνησης - Σύνταξη Κλεισίματος Ισολογισμών και
Αποτελεσμάτων - Μισθοδοσία και συναφή θέματα .

4. 1/7/2001-30/11/2001: Eurostar Ασφαλιστική AΕ
Κύριες Αρμοδιότητες : Καταχώρηση Τιμολογίων

5. 01/12/2000 – 30/06/2001 : Management Operetors - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Κύριες Αρμοδιότητες : Εξωτερικός Υπάλληλος