Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Προφίλ Μέλους

ΑΙΘΗΡ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε.

www.ether.gr
45ο χλμ Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Αυλώνας Αττικής, 19011
Τηλ 22950-41001Fax 22950-44240

E-mail gpanetas@ether.gr

Αρμόδιος κ. Γεώργιος Πανέτας

Δραστηριότητες: Σύστημα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας


Προφίλ:
Η Ether είναι μια αξιόπιστη και δυναμική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά της Ενέργειας στην Ευρώπη.

Ο εταιρικός μας στόχος είναι η παροχή αξιόπιστων, υψηλής τεχνογνωσίας και αποτελεσματικών λύσεων στους πελάτες μας ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους, να μειώσουν τα κόστη τους και το περιβαλλοντολογικό τους αποτύπωμα.

To mission statement της Ether είναι:
"στην πρώτη γραμμή της πράσινης ανάπτυξης"

Αν και η ενέργεια είναι ένα από τα πιο σημαντικά αγαθά για την μοντέρνα κοινωνία, ο ρόλος και η σημασία της συχνά θεωρούνται δεδομένα. Οι χρήστες/καταναλωτές της ενέργειας δεν σκέφτονται για την χρήση της συνήθως μέχρι την στιγμή που θα λάβουν τον λογαριασμό ή συνειδητοποιήσουν το περιβαλλοντολογικό κόστος.

Εμείς, στην Ether δεν θεωρούμε την ενέργεια ως δεδομένη. Ενδιαφερόμαστε για το πως παράγεται η ενέργεια, πως μεταφέρεται, διαχειρίζεται και καταναλώνεται και οπωσδήποτε πως επηρεάζει το περιβάλλον. Στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση του οικονομικού και περιβαλλοντολογικού κόστους παραγωγής και χρήσης της ενέργειας σε κάθε παράμετρο της μοντέρνας ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η εταιρία μας είναι αξιόπιστος συνεργάτης στον σχεδιασμό, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενεργειακών συστημάτων. Από ατμομηχανές μέχρι ενεργειακούς μετρητές και από μεταλλικές καμινάδες μέχρι ενεργειακά πληροφοριακά συστήματα, το σύνολο των λύσεων μας καλύπτει όλες τις πιθανές ανάγκες για αποδοτικές ενεργειακές λύσεις.