Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Προφίλ Μέλους

ΩΜΕΓΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

http://www.omegabrokers.gr/
Βαλαωρίτου 17 & Αμερικής, 106 71, Αθήνα
Τηλ 210 68 29 720Fax 210 64 57 115

E-mail e.barzouka@omegabrokers.gr

Αρμόδιος κ. Κωνσταντίνος Σιάχος

Δραστηριότητες: Μεσιτική εταιρία ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων


Προφίλ:
Η Ωμέγα Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων Α.Ε., είναι εταιρία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (μεσιτική εταιρία ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων) και ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2003. Η έδρα της είναι στην Αθήνα και απασχολεί σήμερα 7 άτομα.

Η εταιρία δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, παρέχοντας ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες με πελατοκεντρικό προσανατολισμό αναφορικά με τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών αναγκών, την διερεύνηση της αγοράς, την ασφαλιστική τοποθέτηση και την ταχεία εξυπηρέτηση ζημιών.

Ενδεικτικά αναφέρονται :

Ομαδικές Ασφαλίσεις
Ασφαλίσεις Προσωπικών Ατυχημάτων
Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας
Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων
Ασφαλίσεις Περιουσίας, Απώλειας Κερδών
Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων
Ασφαλίσεις Γενικής Αστικής Ευθύνης, Επαγγελματικής Ευθύνης & Ευθύνης Προϊόντων
Ασφαλίσεις Χρημάτων, Κατασκευών, Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων
Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής
Ασφαλίσεις Μεταφορών
Συνεργάζεται με τις περισσότερες από τις ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Το πελατολόγιο της σήμερα αποτελείται από 4.500 περίπου πελάτες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες Ελληνικές Βιομηχανίες και Εμπορικές Εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς όπως:
Χαλυβουργία, Χαρτοποιεία, Χημική Βιομηχανία, Φαρμακοβιομηχανία, Κατασκευές, Ναυτιλία, Ενέργεια, Εισαγωγή και Εμπορία αυτοκινήτων, Μεταφορές, Εμπόριο, Παροχή Υπηρεσιών κλπ.