Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Προφίλ Μέλους

PTL ΕΠΕ

http://www.ptl.gr/el/
Κρυστάλλη 53, Άρτα, 47100
Τηλ 2681022815 Fax 2681022815

E-mail k.papageorgiou@ptl.gr

Αρμόδιος κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Δραστηριότητες: Μεταφορές/ αποθήκευση


Προφίλ:
H δρομολόγηση των παραγγελιών και η διανομή μέχρι τελικό παραλήπτη, γίνονται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, προκειμένου η ίδια η εταιρεία να εξασφαλίσει χαμηλότερο κόστος και να αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους της.
Ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι η ηλεκτρονική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας µε την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής.
Η ικανοποίηση του πελάτη είναι η βασική κινητήρια δύναμη της εταιρείας μας.
Οι πελάτες ζητούν σχεδόν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα τους. Οι τεχνολογίες που διαθέτουμε σε συνδυασμό με την εφαρμογή κατάλληλων λογισμικών για logistics, όπως ERP, WMS, TMS, POD, RFID έχουν δώσει στους πελάτες μας την δυνατότητα διαχείρισης της εφοδιαστικής τους αλυσίδας με το πιο βέλτιστο τρόπο.
Οχήματα νέας τεχνολογίας με χαμηλή εκπομπή CO2.
Οργάνωση δικτύων διανομής με στόχο την μέγιστη αξιοποίηση της χωρητικότητας των οχημάτων μεταφοράς και λιγότερες δυνατές μετακινήσεις.