Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Προφίλ Μέλους

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ Α.Ε. (SARMED)

www.sarmed.gr
25ο χιλ. παλαιάς Εθνικής Οδού Αθήνας-Θήβας, 19600, Μάνδρα Αττικής
Τηλ +30 211 6003000Fax +30 211 6003030

E-mail contact@sarmed.gr

Αρμόδιος Δημήτριος Καραγιάννης

Πεδίο 3


Προφίλ:
Η SARMED παρέχει προς τρίτους (3PL) όλες τις υπηρεσίες σε καθετοποιημένη μορφή με ίδια μέσα και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καλύπτοντας όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από το σημείο εισαγωγής εμπορευμάτων στην χώρα ή το σημείο παραγωγής τους στην Ελλάδα, έως και το τελικό σημείο πώλησης, κατανάλωσης ή παράδοσης κατ’ οίκον οι υπηρεσίες της SARMED περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

> ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

> ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

> ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ (PICKING)

> ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ - ΡΟΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

> ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ

> ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

> ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

Συνολικός όγκος ψυκτικών εγκαταστάσεων 36.712 m3