Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Προφίλ Μέλους

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών ΤΕΙ Χαλκίδας (ΕΠΕΤΕΙ-Χ)

http://www.teihal.gr/mec/professors/mvrachop/LabCV-200506.pdf
Τμήμα Μηχανολογίας, ΤΕΙ Χαλκίδας, 344 00
Τηλ 22280-99661Fax 22280-99660

E-mail vmantas@teihal.gr

Αρμόδιος κ. Μιχάλης Γρ. Βραχόπουλος

Δραστηριότητες: Έρευνα και Εκπαίδευση


Προφίλ: