Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Προφίλ Μέλους

CRYOLOGIC ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

www.cryologic.gr
Αρτέμιδος 119, Π.Φάληρο, 175 62
Τηλ 210-9837940Fax 210-9843624

E-mail info@cryologic.gr

Αρμόδιος κ.Νίκος Χαριτωνίδης

Δραστηριότητες: Εκπαίδευση-Συμβουλευτική Ψυκτικής Αλυσίδας


Προφίλ:
Σκοπός της CRYOLOGIC είναι η διάχυση της γνώσης γύρω από θέματα Ψυκτικής Αλυσίδας. Το πεδίο εφαρμογής καλύπτει τεχνικά θέματα Βιομηχανικής Ψύξης, Τεχνολογίας Τροφίμων, Ποιότητας, Ασφάλειας και Οικονομικής Απόδοσης εταιρειών 3PL. Η ιστοσελίδα της CRYOLOGIC προσφέρει ελεύθερο γνωστικό υλικό στις ενότητες Νέα και Ελεύθερα Άρθρα, καθώς και υλικό γνώσης που πωλείται από το ηλεκτρονικό κατάστημα :

(1) Εγχειρίδια Cryologic. Πρόκειται για περιεκτικά εγχειρίδια σε ποικίλα θέματα Βιομηχανικής Ψύξης, Τεχνολογίας Τροφίμων και Οικονομικών θεμάτων Ψυχρών Logistics.

(2) Εξειδικευμένα Θέματα Cryologic. Εδώ θα βρείτε εξειδικευμένες θεματικές ενότητες, γύρω από ζωτικά θέματα Βιομηχανικής Ψύξης, Τεχνολογίας Τροφίμων και διαδικασιών Logistics.

(3) Κώδικας Ψυκτικής Αλυσίδας. Πρόκειται για μια διαρκή ενημέρωση για ζωτικά θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στη Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα. Προσφέρεται σε έντυπη μορφή και on-line.

(4) Ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, για γρήγορη επιμόρφωση του προσωπικού εταιρειών τροφίμων.

Επίσης, η CRYOLOGIC είναι εξειδικευμένη στη παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς και βελτίωσης της Οικονομικής Απόδοσης των επιχειρήσεων 3PL. Μερικές από της υπηρεσίες μας στο χώρο αυτό είναι :

(1) Σχεδιασμός Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής.

(2)Σχεδιασμός Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά το πρότυπο ISO 22000:2005 σε επιχειρήσεις τροφίμων (HACCP)

(3)Εκπαίδευση προσωπικού για την αποτελεσματική λειτουργία των Συστημάτων Διαχείρισης (ISO 9000 & ISO 22000), καθώς και σε θέματα Βιομηχανικής Ψύξης, Αποτελεσματικής Ψυχρής Αποθήκευσης, Τεχνολογίας Τροφίμων και Κοστολόγησης 3PL

(4)Εσωτερικές επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) και Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000) από Πιστοποιημένους Επιθεωρητές Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

(5)Κοστολόγηση – βελτίωση κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (3PL) ξηρού και ψυχρού φορτίου.

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες παρέχονται με την εποπτεία του κ. Νίκου Χαριτωνίδη.