Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Προφίλ Μέλους

Adarc ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε

www.adarc.gr
Στ. Παπάγου 3, Ν. Ερυθραία, Αττική, 146 71
Τηλ 210-7222224Fax 210-7218839

E-mail info@adarc.gr

Αρμόδιος κ. Χρήστος Αδαμίδης

Δραστηριότητες: Τεχνική εταιρία-Βιομηχανική ψύξη


Προφίλ:
Η “ADARC – Αδαμίδης Τεχνική & Εμπορική ΕΠΕ” είναι τεχνική εταιρεία εξειδικευμένη σε κατασκευές ολοκληρωμένων μονάδων βιομηχανικής ψύξης και κλιματισμού με έδρα την Αθήνα.
Η ADARC βασισμένη στην άρτια επιστημονική κατάρτιση, τη συνεχή ενημέρωση λόγω των αυξημένων απαιτήσεων του κλάδου, τη μακροχρόνια δραστηριότητας της (1965) και την επιτυχή ολοκλήρωση έργων ευρέως φάσματος σε όλη την Ελλάδα είναι σε θέση να παραδίδει σύγχρονα και λειτουργικά έργα υψηλών προδιαγραφών.
Οι βασικές απαιτήσεις που καλύπτονται σε κάθε έργο είναι:
•Άριστες συνθήκες συντήρησης των προϊόντων
•Απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης
•Οικονομική λειτουργία της μονάδας