Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Προφίλ Μέλους

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΑΓΚΑΗ

989 Changle Road, The Center, Suite 3501,Shanghai 200031, P.R.CHINA
Τηλ 21-5467-0509/0510Fax 21-5407-5089

E-mail ecocom-shanghai@mfa.gr

Αρμόδιος κ. Παναγιώτης Δερμεντζόγλου

Δραστηριότητες: Ειδικό γραφείο οικονομικών και εμπορικών θεμάτων


Προφίλ: