Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Προφίλ Μέλους

Συντονιστική Επιτροπή Ελέγχου Τροφίμων Ν.Α. Λέσβου

Πύργοι Θέρμης, Μυτιλήνη, 811 00
Τηλ 22510-28615Fax 22510-28615

E-mail iliaskourtzis@hotmail.com

Αρμόδιος κ.Ηλίας Κουρτζής

Δραστηριότητες: Επίσημος έλεγχος τροφίμων


Προφίλ:
Από τις αρχές της δεκαετίας του 80 συνειδητοποιήθηκε από τη Διοίκηση ότι στον έλεγχο των τροφίμων υπήρχε πολυνομία, επικάλυψη και αρμοδιοτήτων και αναχρονιστική αντίληψη που καθιστούσαν τον έλεγχο της αγοράς δύσκαμπτο και αναποτελεσματικό. Το γεγονός αυτό οδήγησε το 1986 αρχικά στην απόφαση, που υλοποιήθηκε πολύ δειλά και αποσπασματικά, τον συντονισμό του ελέγχου των τροφίμων να αναλάβουν Επιτροπές, που θα ιδρύονταν στους νομούς, με σχετικές Αποφάσεις των οικείων Νομαρχών. Έτσι, με την 560/20-3-86 Απόφαση του τότε Νομάρχη κ. Ν. Σηφουνάκη, ιδρύθηκε στο νομό μας η πρώτη Νομαρχιακή Επιτροπή Ελέγχου Τροφίμων, η οποία αποτέλεσε το πρόδρομο σχήμα της μετέπειτα ΣΕΕΤ. Πολύ αργότερα, ο θεσμός αυτός ενδυναμώνεται διοικητικά, αφού για την επικύρωσή της σχετικής απόφασης του οικείου Νομάρχη, απαιτείται πλέον Αποφ. του Υπ. Οικονομικών, η οποία σημειωτέον εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/95), που αποτελεί τροποποίηση του παλαιότερου «περί αρμοδιοτήτων του ΓΧΚ» νόμου.
Ετσι, σύμφωνα με την 3011672/5967/0078/1997 Αποφ. του Υπουργού των Οικονομικών, (ΦΕΚ 495/Β΄/17-6-97), η οποία, όπως προαναφέραμε εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 2343/ 1995 (ΦΕΚ 211/Α/95), ιδρύεται, επί νομαρχίας κ. Α. Μαθιέλλη, ύστερα από αίτημά του προς τον Υπουργό, η πρώτη ΣΕΕΤ.
Στο χρονικό διάστημα 1997 και 1998, ιδρύθηκαν, κατ’ ανάλογο τρόπο, 33 τέτοιες Επιτροπές σε ισάριθμους νομούς (από τους 57) της χώρας.