Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Προφίλ Μέλους

ΕΛΚΕΔΙ Α.Ε

www.elkedi.gr
Τζαβερδέλλα, Τ.Θ.46087, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Τηλ 210-5596001Fax 210-5596594

E-mail dorfanos@elkedi.gr

Αρμόδιος κ.Δημήτρης Ορφανός

Πεδίο 320000


Προφίλ:
Η εγκατάσταση λειτουργεί στη ΒΙΠΕ Άνω Λιοσίων, Θέση Τζαβερδέλλα, τκ.13341, Άνω Λιόσια.