Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Προφίλ Μέλους

ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ ΑΕΒΤΕ

www.alaskanet.gr
Λ. Κηφισού 28, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 182 33
Τηλ 210-4812081Fax 210-4812511

E-mail info@alaskanet.gr

Αρμόδιος Νίκος Χαριτωνίδης, n.charito@cryologic.gr, 6955-067705

Πεδίο 310.600


Προφίλ:
Χωρητικότητα 10.600 κ.μ. σε θαλάμους εναλλακτικής χρήσης ψύξης - κατάψυξης. Η εταιρεία είναι εξειδικευμένη σε παροχή πλήρους υπηρεσίας logistics, δηλαδή παραλαβή, καταμέτρηση - διαλογή, έλεγχοι, αποθήκευση, ετοιμασία παραγγελιών, διανομή, ετικετοποιήσεις. Το ψυκτικό συγκρότημα είναι πλήρως αυτοπατοποιημένο και παρακολουθείται μέσω Η/Υ, ενώ τα αποθέματα παρακολουθούνται από σύγχρονο σύστημα διαχείρισης, που εξασφαλίζει το FIFO,FEFO και τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. Οι πελάτες παρακολουθούν τα αποθέματά τους on - line και έχουν δυνατότητα καταχώρησης εντολής μέσω internet. Η διανομή γίνεται με ιδιόκτητα φορτηγά - ψυγεία. Eδρεύει δίπλα στην Λαχαναγορά του Ρέντη & καινοτομεί ως προς τα εξής: άδεια συσκευασίας οπωρολαχανικών (TUV) και βιολογικών (ΔΗΩ), ποιοτικοί έλεγχοι φρούτων και λαχανικών, εντατικό CROSS Docking. Εφαρμόζονται συστήματα ποιότητας ISO 9001 & HACCP , πιστοποιημένα από τον ΕΛΟΤ. Επισκεφθείτε το site μας για να κατεβάσετε αντίγραφα πιστοποιητικών.
Πληροφορίες: Νίκος Χαριτωνίδης, n.charito@cryologic.gr, 6955-067705

https://www.linkedin.com/company/alaska-cold-stores-s-a-