Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Προφίλ Μέλους

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΑΣ

3ο Χλμ Οδου Θήβας - Χαλκίδας, 322 00
Τηλ 22620-89366Fax 22620-89466

E-mail sekthivas@sch.gr

Αρμόδιος κ. Νικόλαος Ευθυμίου

Δραστηριότητες: Σχολικό εργαστηριακό κέντρο


Προφίλ: