Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Προφίλ Μέλους

1ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ιτανού 40, Κηπούπολη, Κρήτη , 713 07
Τηλ 2810-323097Fax 2810-321051

E-mail mail@1sek-irakl.ira.sch.gr

Αρμόδιος κ. Νικόλαος Χαραλαμπάκης

Δραστηριότητες: Σχολικό εργαστηριακό κέντρο του ΥΠΕΠΘ


Προφίλ:
Εκπαιδεύονται μαθητές στο τμήμα ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού.