Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Προφίλ Μέλους

ΥΠΕΠΘ/Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής

http://users.sch.gr/kontaxis
Βουλγαροκτόνου 16,Χαλάνδρι, 152 33
Τηλ 210-6813667Fax

E-mail kontaxis@sch.gr

Αρμόδιος κ. Αθανάσιος Κονταξής

Δραστηριότητες:


Προφίλ:
Δρ Επικοινωνίας της Τεχνολογίας
Μηχανολόγος Μηχανικός
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12