Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Προφίλ Μέλους

ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πριγκηπονήσων 62, Βύρωνας, 162 33
Τηλ 210-7664936Fax 210-7664936

E-mail g.papaloes@alaskanet.gr

Αρμόδιος ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δραστηριότητες: Μηχανολόγος Μηχανικός , Μ.B.A.


Προφίλ:
Ο κ. Γιώργος Παπαλόης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.Ι Αθηνών και κάτοχος διπλώματος Μaster Of Βusiness Administration. Είναι Διευθυντής Λειτουργίας της Ψυγεία Αλάσκα Α.ΕΒ.Τ.Ε., η οποία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000. Έχει συμμετάσχει σε πολλές εσωτερικές επιθεωρήσεις του ΣΔΠ της εταιρείας του.