Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Προφίλ Μέλους

ΨΥΓΕΙΑ ΑΡΚΑΦΡΟΖ - ΨΥΓΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ

www.arcafroz.gr
ΒΙΠΕ Τρίπολης, Τρίπολη, 221 00
Τηλ 2710-223206Fax 2710-235128

E-mail info@arcafroz.gr

Αρμόδιος κ. Γεώργιος Δημητρόπουλος

Πεδίο 35000


Προφίλ:
Η ΑΡΚΑΦΡΟΖ Α.Ε λειτουργεί από το 1969, αλλά οι ανάγκες από τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς μας έκαναν να δημιουργήσουμε μια υπερσύγχρονη μονάδα ψύξης στην Βιομηχανική Περιοχή της Τρίπολης. Στην οποία παρέχονται:
• Ψυκτικοί θάλαμοι και αποθήκες 7000 m2.
• Σωστές συνθήκες αποθήκευσης με αυτόματο σύστημα «PLC».
• Συντήρηση προϊόντων με σύστημα χαμηλού οξυγόνου (ULTRA LOW OXYGEN)
• Θάλαμοι με ειδικούς αεροψυκτίρες αφύγρανσης για την αποθήκευση ξύλινων βαρελιών φέτας.
• Έλεγχος παραλαβής των προϊόντων.
• Αποθήκευση σύμφωνα με τους κανόνες ψύξης, ασφάλειας και υγιεινής.
• Διακίνηση και η αποθήκευση με ανυψωτικά οχήματα και ράμπες.
• Ετοιμασία παραγγελιών με το κανόνα FΙFO (First In- First Out).
• Cross Docking Services.
• Υπηρεσίες Logistics.