Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2012 > ΠΤΩΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 0.2% ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Μηνιαία σύγκριση:
Τον Ιούλιο του 2012 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2012 ο τομέας ΄΄Τρόφιμα, ποτά και καπνός΄΄ σημείωσε πτώση της τάξης του 0.9% στην ζώνη του ευρώ και 0.6% στην Ευρώπη των 27. Οι υπόλοιποι τομείς (πλην των τροφίμων) σημείωσαν άνοδο κατά 0.9 και 0.7% αντίστοιχα. Μεταξύ των κρατών μελών από όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα, το σύνολο του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε στο δώδεκα, έπεσε στο επτά και έμεινε σταθερό στη Δανία και τη Φιλανδία. Η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε στην Ισπανία (-1.9%), στη Μάλτα και την Αυστρία (-1.7% και οι δύο) καθώς και στη Γερμανία και τη Σλοβενία (-0.9% και οι δύο). Η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε στη Λετονία (+2.7%), στην Ιρλανδία (+1.7%) και την Πολωνία (+1.6%).

Ετήσια σύγκριση:
Τον Ιούλιο του 2012 σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2011, ο τομέας ΄΄Τρόφιμα, Ποτά, καπνός΄΄ σημείωσε πτώση κατά 1.7% στη ζώνη του Ευρώ και κατά 0.8% στην Ευρώπη των 27. Οι υπόλοιποι τομείς (πλην των τροφίμων) σημείωσε πτώση κατά 1.0% στη ζώνη του ευρώ, ενώ αυξήθηκαν κατά 1.2% στην Ευρώπη των 27. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, το σύνολο του λιανικού εμπορίου σημείωσε άνοδο στο δώδεκα και έπεσε στο εννέα. Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσε η Πορτογαλία (-7.6%), η Ισπανία (-7.3%) και η Μάλτα (-4.2%), ενώ τη μεγαλύτερη άνοδο η Λετονία (10.3%), η Εσθονία (+6.5%) και η Λιθουανία (+5.7%). Βρείτε ολόκληρη την έκθεση εδώ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάσταση του λιανικού εμπορίου στη χώρα μας, όπου όπως φαίνεται και στο συγκριτικό πίνακα μεταξύ της φετινής και της περσινής κατάστασης για τον ίδιο μήνα (Πίνακας: Volume of retail trade % change compared with the same month of the previous year), η πτώση που σημειώνεται είναι της τάξης του -10 με -12% ενώ για το μήνα Μάρτιο η πτώση έφτασε το -16%. Επιπροσθέτως, στον πίνακα αποπληθωρισμένου κύκλου εργασιών για το σύνολο του λιανικού εμπορίου εποχικώς διορθωμένου με έτος βάσης το 2005 (Πίνακας: Deflated turnover for total retail trade seasonally adjusted, Base year 2005), ενώ τον 07/2011 η χώρα μας βρισκόταν στο 85.9, μέσα σε ένα χρόνο (06/2012) βρέθηκε στο 74.9. [Πηγή: ECSLA]