Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2012 > ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Η ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ SUPERMARKET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ευεργετικά για τον καταναλωτή λειτουργεί η εφοδιαστική αλυσίδα στον κλάδο των οπωροκηπευτικών, ιδιαίτερα συγκρινόμενη με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος παραγωγής, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησε και δημοσίευσε στις 5 Ιουλίου το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.  
Όπως προκύπτουν από την ανάλυση κόστους που πραγματοποιήθηκε , το μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής τιμής παίζει το κόστος παραγωγής κατά 42%, ακολουθεί η Συσκευασία-Διακίνηση-Χονδρικό Εμπόριο κατά 27%, το σημείο Πώλησης Λιανικής στο σουπερμάρκετ με 19% και τέλος ο ΦΠΑ σε ποσοστό 11% (ο ΦΠΑ σήμερα είναι στο 13%). Φυσικά τα ποσοστά διαφοροποιούνται από προϊόν σε προϊόν και από εποχή σε εποχή, καθώς υπάρχουν ιδιαίτερα κόστη που πρέπει να ληφθούν υπόψη (όπως για παράδειγμα η ψύξη συγκεκριμένων προϊόντων).
Επίσης, σε σχέση με τα 10 προϊόντα (πατάτα, ντομάτα, μήλο, ροδάκινο, πορτοκάλι, λεμόνι, αχλάδι, αγγούρι, ξερά κρεμμύδια και μπανάνα) που εξετάστηκαν, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 51% της εγχώριας κατανάλωσης προκύπτει ότι το 70% προέρχονται από εγχώρια παραγωγή και 30% από εισαγωγές από άλλες χώρες. 
Από  την ανάλυση προκύπτει επίσης ότι το βασικό συγκριτικό μειονέκτημα της ελληνικής παραγωγής είναι η έλλειψη οικονομιών κλίμακας και η προβληματική διαχείριση της ποιότητας (π.χ. μη τήρηση προδιαγραφών για διαφορετικές ποιότητες). Αιτίες είναι η έλλειψη εκπαίδευσης και οργάνωσης των παραγωγών, η αστοχία επιδοτήσεων και άλλων ενισχύσεων με αποτέλεσμα να υπάρχει «λάθος» επικεντρωμένη παραγωγή, ο μικρός κλήρος που ανεβάζει το κόστος, αλλά και το υψηλό κόστος μεταφοράς και διακίνησης.
Προκειμένου να υπάρξει περεταίρω βελτίωση της συγκεκριμένης αγοράς προτείνονται: πρώτον η βελτίωση της παραγωγικότητας στην παραγωγή (π.χ. προώθηση σύγχρονων επενδύσεων, όπως υδροπονική ντομάτα), ενεργοποίηση οργανωμένων  συνεργασιών-συνεταιρισμών παραγωγών προκειμένου να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας, η βελτίωση της συνεργασίας λιανέμπορου-παραγωγού καθώς και η καταπολέμηση παραεμπορίου.

[Τα δεδομένα τιμών προέρχονται από τιμοληψίες ερευνητών του ΙΕΛΚΑ, από τον Οργανισμό Κεντρικών Αγοράς και Αλιείας (ΟΚΑΑ), από το παρατηρητήριο τιμών (www.e-prices.gr) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας). Το κριτήρια επιλογής των προϊόντων ήταν το ποσοστό συμμετοχής τους στον οικογενειακό προϋπολογισμό].