Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2012 > ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 18-22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

          Από το 2005 και κάθε χρόνο, εκατοντάδες οργανώσεις και ιδιώτες συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας με τη διοργάνωση καθημερινών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που πορωθούν την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εκστρατεία για την Βιώσιμη Ενέργεια στην Ευρώπη (ΝΑΕ) συνδέεται άμεσα με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους για την ενέργεια σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, βοηθώντας την Ευρώπη να επιτύχει τους ενεργειακούς της στόχους και προωθήσει νέες ιδέες και δράσεις.

          Φέτος στη χώρα μας προβλέπεται η διοργάνωση εννέα εκδηλώσεων στα πλαίσια της Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας, και πιο αναλυτικά:

O  City_SEC Project - Zero Emission Days 2012: Photo exhibitionPhotoforchange in EuropeSustainable living in a changing economy (Ημέρες Μηδενικών Εκπομπών 2012: Έκθεση φωτογραφίας: Αειφόρος Επιβίωση σε μια μεταβαλλόμενη οικονομία)

             18-22 Ιουνίου 2012, Πυλαία, Χορτιάτης     

O  City_SEC ProjectZero Emission Days 2012: RES& RUE systems exhibition in Municipality of Kalamaria (Ημέρες Μηδενικών Εκπομπών 2012: Έκθεση Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας στο Δήμο Καλαμαριάς)

          21 Ιουνίου 2012, Δήμος Καλαμαριάς

O  City_SEC ProjectZero Emission Days 2012: RES& RUE systems exhibition in Municipality of Pilea - Hortiatis (Ημέρες Μηδενικών Εκπομπών 2012: Έκθεση Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη)

            19 Ιουνίου 2012, Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

O  ENERGY EDUCATION DAY (Energy in Early Childhood Education) (Ημέρα Ενεργειακής Εκπαίδευσης- Ενέργεια στην Πρώιμη παιδική ηλικία)

            22 Ιουνίου 2012, Πάτρα

O  Global Wind Day Celebration (Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας του Ανέμου)

            15 Ιουνίου 2012, Αθήνα

O  PPCR - 30 years living with Wind Energy(30 Χρόνια Αιολικής Ενέργειας)

            15 Ιουνίου 2012, Αθήνα

O  Strengthening rural communities towards energy sustainability through the CoM (Ενίσχυσητων αγροτικών κοινοτήτων προς τη βιωσιμότητα της ενέργειας μέσω της CoM)

            20 Ιουνίου 2012, Δήμος Αμυνταίου

O  Volunteerism, Environment & Energy Saving (Εθελοντισμός, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας)

            17 Ιουνίου 2012, Αιγιάλη Αμοργού

O  Wind in Our Lives ( Ο άνεμος στη ζωή μας )

            15 Ιουνίου 2012, Αθήνα 

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους (ECSLA) έχει συμμετοχή σε πολυάριθμες από τις εκδηλώσεις της Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας με πιο σημαντικές για τον κλάδο της Βιομηχανικής Ψύξης τις:

·Energy Efficiency in the Logistics Chain (Ενεργειακή αποδοτικότητα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα)

18 Ιουνίου 2012, Βρυξέλλες 

·Financing opportunities for Sustainable Energy (Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη Βιώσιμη Ενέργεια )

19 Ιουνίου 2012, Βρυξέλλες 

·"Whichfuture for the Intelligent Energy Europe programme?" (Ποιό το μέλλον για το πρόγραμμα Ευφυούς Ενέργειας για την Ευρώπη;)

22 Ιουνίου 2012, Βρυξέλλες 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο τηςΕβδομάδος Βιώσιμης Ενέργειας http://www.eusew.eu/ .