Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2012 > ΝΕΑ ΚΥΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Με σχετική ενημέρωση από τον υπεύθυνο θεμάτων προστασίας της στοιβάδας του Όζοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Σταύρου Βελίδη, η Ένωση παρουσιάζει στη Βιβλιοθήκη της τη νέα ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) σχετικά με ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα ΚΥΑ καθορίζει τις αρμόδιες αρχές, τα μέτρα και τις διαδικασίες για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 ΄΄για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του΄΄.
Μπορείτε να βρείτε την ΚΥΑ αλλά και συγκεντρωμένη ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σχετικά με ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (ήτοι Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.842/2006 και τους λοιπούς κανονισμούς που εκδίδονται σε εφαρμογή του) στη Βιβλιοθήκη της ΕΕΒΨ στο ΄΄μονοπάτι΄΄ 01.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΨΥΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ.

          Η ΚΥΑ ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επομένως από 11 Απριλίου 2012.