Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2012 > ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝ ΙSO 22000 (HACCP)
Αναρτήθηκε στη Βιβλιοθήκη της Ένωσης ο ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝ ΙSO 22000(HACCP) όπως τον επιμελήθηκε και τον προσκόμισε στην Ένωση το συνδεδεμένο της μέλος κ. Αργύρης Γ. Σκιαδαρέσης.
Όπως ο ίδιος εξηγεί, με τον όρο προαπαιτούμενα μέτρα για το ΕΝ ΙSO 22000(HACCP) θεωρείται το σύνολο των συνθηκών και ενεργειών για τη διασφάλιση της υγιεινής εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, προσωπικού και παραγόμενου τροφίμου. Τα στοιχειώδη προαπαιτούμενα περιλαμβάνουν την Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (Good Manufacturing Practice), την Ορθή Υγιεινή Πρακτική (Good Hygiene Practice) την ιχνηλασιμότητα, τον έλεγχο προμηθευτών, τη διαχείριση αποβλήτων, τη μυοκτονία-απεντόμωση (pest control), το σύστημα ανακλήσεων (recall), την εκπαίδευση και τις σταθερές λειτουργικές διαδικασίες (Standard Operating Procedures-SOPs). Επιπρόσθετα προαπαιτούμενα προγράμματα αποτελούν ο έλεγχος των επιστροφών, η διακρίβωση του εξοπλισμού και ο στατιστικός έλεγχος διεργασιών. 
Ο παρών οδηγός αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο που έρχεται να συμπληρώσει το σύστημα διαχείρησης ασφάλειας τροφίμων (HAACP). Μπορείτε να τον βρείτε στο ''μονοπάτι'' της Βιβλιοθήκης 01.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ--> ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΗΑCCP)--> ΟΔΗΓΟΣΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ(ΦΑΚΕΛΟΣ)-->ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.