Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2012 > ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (HAACP) ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΕΒΨ
Αναρτήθηκε στη Βιβλιοθήκη της Ένωσης πλήρης η μέχρι τώρα νομοθεσία που αφορά στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρησης και ασφάλειας τροφίμων (HAACP). Βρείτε στο ''μονοπάτι'' 1.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (HAACP) τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και οδηγίες εφαρμογής τους, που αφορούν στην υγιεινή των τροφίμων, των προϊόντων ζωικής προέλευσης και τους ελέγχους στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, στις ζωοτροφές και τα τρόφιμα, καθώς και οδηγίες για τα ζωικά προϊόντα στην αγορά, όπως τα συγκέντρωσε, τα αρχειοθέτησε και τα παρέδωσε στην Ένωση το συνδεδεμένο μέλος της, κ. Αργύρης Γ. Σκιαδαρέσης, και η Ένωση τα παρουσιάζει με κάθε επιφύλαξη ως προς την επικαιροποίησή τους. Πρόκειται για έναν πολύτιμο οδηγό που αφορά σε όλους τους απασχολούμενους στον τομέα των τροφίμων, ενώ μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικό εργαλείο  στη σωστή αποθήκευση και διανομή.