Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2007-2011 > ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ- ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΕΒΨ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Ένωση διαθέτει ένα πανίσχυρο «οπλοστάσιο» γνώσης και πληροφόρησης στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της σελίδας της. Η παρακολούθηση γίνεται από μια ομάδα ανθρώπων, που παρακολουθούν τις Νομοθετικές και Τεχνικές εξελίξεις του κλάδου της Ψύξης και είναι ενταγμένοι στο δυναμικό της Ένωσης σαν τακτικά και συνδεδεμένα μέλη. Υπενθυμίζεται ότι στα συνδεδεμένα μέλη μας, περιλαμβάνονται επαγγελματίες - εγκαταστάτες συστημάτων ψύξης, προμηθευτές υποστηρικτικών συστημάτων, σύμβουλοι, ακαδημαϊκοί, σπουδαστές, εκπαιδευτικά ιδρύματα και Δημόσιες Αρχές. Ποιος αμφιβάλει ότι όλο αυτό το δυναμικό αποτελεί ανεξίτηλη πηγή γνώσης και πληροφόρησης, τόσο απαραίτητη στους καιρούς μας ? 

Επισημαίνεται ότι η επικαιροποίηση της βιβλιοθήκης γίνεται με κάθε επιφύλαξη, με μόνιμη προσπάθεια να ακολουθεί από κοντά κατά το δυνατόν τις ημερομηνίες έκδοσης ΦΕΚ και κανονισμών που αφορούν στον κλάδο.

Δείτε σήμερα στην Βιβλιοθήκη της ΕΕΒΨ: 

1.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1169 2011 ΕΚ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

καθώς και:

1.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ 2073 2005- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΕΚ 1441 2007- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (τροποποίηση)

κανονισμοί που εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν από το συνδεδεμένο μας μέλος κ. Αργύρη Γ. Σκιαδαρέση.