Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2007-2011 > ΚΛΙΜΑΚΟΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CO2 ( CASCADE SYSTEMS )

Σε έναν κόσμο όπου η κλιματική αλλαγή και το δικαίωμα των αναδυόμενων οικονομιών σε ένα δυτικού τύπου πρότυπο ζωής θα οδηγήσουν κατά συνέπεια σε αύξηση της ζήτησης στην αγορά κλιματιστικών, ψυγείων, αντλιών θερμότητας και ψυκτών, ένας «παγκόσμιος χάρτης» απαιτείται για να δείξει απευθείας το δρόμο προς περιβαλλοντικά και οικονομικά συμφέρουσες επιλογές χωρίς συνθετικά αέρια. Οι διεθνείς νομοθεσίες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος επιβάλλουν όλο και περισσότερους περιορισμούς στην χρήση συνθετικών αερίων, οδηγώντας σιγά σιγά σε στροφή στη χρήση φυσικών ψυκτικών.  Στον κλάδο της Βιομηχανικής Ψύξης το μέλλον ανήκει στα Φυσικά Ψυκτικά Αέρια ( δηλ. αμμωνία, διοξείδιο του άνθρακα, υδρογονάνθρακες, νερό και αέρας). Οι τεχνολογίες βελτιώνονται συνεχώς και καλύπτουν όλη την γκάμα των εφαρμογών. Συγκεκριμένα, για συστήματα βαθείας κατάψυξης, η πλέον πρόσφατη εφαρμογή είναι τα κλιμακωτά ( cascade ) συστήματα διοξειδίου του άνθρακα/ αμμωνίας ( CO2/ NH3 ). Τα δυο αυτά φυσικά ψυκτικά αέρια συνδυάζονται και συνεργάζονται άριστα για να καλύψουν όλες τις θερμοκρασιακές εφαρμογές. 

Ο επί σειρά ετών πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους, κ. Νίκος Χαριτωνίδης, έχοντας μελετήσει εκτενώς τη νέα αυτή τεχνολογία, παραθέτει ένα αναλυτικό άρθρο στην προσωπική του ιστοσελίδα, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων CO2/NH3, που θα βοηθήσει τους ασχολούμενους με τη Βιομηχανική Ψύξη να γνωρίσουν και να εκπαιδευτούν σε τέτοιου είδους τεχνολογίες. Δείτε το άρθρο εδώ.