Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2007-2011 > ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ECSLA ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το  Συνέδριο της ECSLA στο Παρίσι τον περασμένο Σεπτέμβριο, με πάνω από εβδομήντα συμμετέχοντες από δέκα Ευρωπαϊκές χώρες. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή των ομιλητών από τις εταιρίες STEF-TFE, Pepsico και Carrefour σχετικά με τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα συνεργασίας στην ψυκτική αλυσίδα. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου έλαβε χώρα μια ειδική συζήτηση ΄΄στρογγυλής τραπέζης΄΄ με εκπροσώπους από διάφορες οργανώσεις του κλάδου όπως οι IIR, Transfrigoroute International, EPEE Global, BFFF, Syndicat des Surgeles, FSDF, Nekovri, ALDEFE και  VDKL σχετικά με τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων Ενώσεων της ψυκτικής αλυσίδας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η βιομηχανία. Αποφασίστηκε η δημιουργία μιας πλατφόρμας με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ψυκτικής αλυσίδας και την εξασφάλιση περισσότερης διαφάνειας για τον τομέα. Παράλληλα, στη Γενική Συνέλευση που διεξήχθει μεταξύ των μελών της ECSLA, επικυρώθηκε το μελλοντικό πλάνο ανάπτυξης της ένωσης με κύριο πάντα στόχο την επικουρία των μελών μέσω μιας πλατφόρμας Lobbying και πληροφόρησης που εκπροσωπεί τις Εθνικές Ενώσεις και τα εταιρικά μέλη στην ΕΕ και βοηθά τους διαχειριστές αποθηκών και Logistics να βελτιώνουν την επίδοσή τους.