Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2007-2011 > ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ECSLA ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Την 1η Σεπτεμβρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους ξεκίνησε τη συνεργασία της με τον κ. Frank O. Baumeister, ως Γενικό Γραμματέα της, στις Βρυξέλλες.
 Ο δικηγόρος κ. Frank Baumeister είναι Επικεφαλής του Τομέα Πολιτικής της UEAPME ( European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises ) στις Βρυξέλλες. Έχει διατελέσει Διευθυντής της Γερμανικής Ένωσης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Επαφέων, ενώ συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εγκαταστατών (CEETB). 
Η UEAPME είναι ο Σύνδεσμος των εργοδοτών που εκπροσωπούν τα ενδιαφέροντα των Ευρωπαϊκών Βιοτεχνικών, Εμπορικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σαν ''ομπρέλα'' των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, περιλαμβάνει 83 ενώσεις-μέλη από 34 χώρες που αποτελούνται από εθνικές διατομεακές ομοσπονδίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κλαδικές Ευρωπαϊκές ομοσπονδίες και άλλα συνδεδεμένα μέλη. Η ένωση αντιπροσωπεύει περισσότερες από 12 εκατομμύρια επιχειρήσεις, που απασχολούν περί τα 55 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ECSLA είναι μέλος της UEAPME από το 2010. 
Ο κ. Baumeister προσβλέπει στη συνεργασία για την εκπροσώπηση της ECSLA στις Βρυξέλλες και δηλώνει: ''Κύριο μέλημά μου θα είναι να καταστήσω σαφή στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες την αδιαμφισβήτητη δύναμη και τη σημασία του τομέα Βιομηχανιών Ψυχρής Αποθήκευσης και Logistics στην Ευρώπη''. 
Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους ως μέλος της ECSLA καλωσορίζει με τη σειρά της το νέο Γενικό Γραμματέα και είναι ιδιαιτέρως ικανοποιημένη από την επικείμενη ενίσχυση της θέσης της ECSLA, και συνεπώς των Βιομηχανιών Ψύχους στην Ευρώπη, μέσω της νέας αυτής συνεργασίας.