Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2007-2011 > ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους θέλει να κάνει έρευνα αγοράς, όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των μελών της, τα οποία ασχολούνται με τη παροχή υπηρεσιών ψυχρής αποθήκευσης και διανομής. Τα βασικά σημεία απαιτήσεων ασφάλισης είναι τα εξής :

 

1. Ασφάλιση Περιουσίας (κτίρια, μηχανήματα, λοιπά περιουσιακά στοιχεία).

2. Ασφάλιση έναντι βλάβης μηχανημάτων παραγωγής ψύξης και παρεπόμενων αλλοιώσεων αποθηκευμένων προϊόντων.

3. Ασφάλιση ευθύνης αποθηκευτή.

 

Θα γίνουν αποδεκτές προτάσεις μόνο των εταιρειών που έχουν τη δυνατότητα κάλυψης και των τριών ως άνω απαιτήσεων. Περισσότερες πληροφορίες για την Ένωση και τα μέλη της μπορείτε να δείτε στη www.cold.org.gr. Επίσης, μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από 3/5 μέχρι 6/5/11 και ώρες 12 – 3 από κα. Ντάβου στο τηλέφωνο 6973494809.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν προφίλ των εταιρειών τους, καθώς και οποιοδήποτε πληροφοριακό υλικό σχετικά με τις ως άνω ασφαλιστικές καλύψεις, μέχρι 18/5/11 στο info@cold.org.gr. Η παρούσα αποτελεί προκαταρκτική διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν δεσμεύει καμία πλευρά.