Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2007-2011 > TA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ECSLA

Στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου έγινε η πρώτη συνάντηση της Νέας ECSLA (European Cold Storage and Logistics Association) μετά τη συνεργασία της με τον οργανισμό Global Cold Chain Alliance GCCA (Global Cold Chain Alliance)*. Σε συνέχεια της συνάντησης στάλθηκε στην Ένωση περίληψη η οποία περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω σημεία:

 

  • Η νέα ECSLA πέρα από τις Εθνικές Ενώσεις θα δέχεται ως μέλη και εταιρίες
  • Θα συνεχίσει να εκπροσωπεί τις εταιρίες του κλάδου στην Ευρώπη
  • Έγινε μέλος των Global Cold Chain Alliance (GCCA) και UEAPME (the EU Association of small and medium size companies)**
  • Η διαφορά με τη παλιά ECSLA είναι ότι τώρα τα μέλη της θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, τη γνώση και τις δυνατότητες της (GCCA)
  • Σύσταση 4 επιτροπών: λειτουργίας και τεχνολογίας, ψύξης- ενέργειας και περιβάλλοντος, κυβερνητικών θεμάτων και lobbying, χρηματοδότησης και μελών
  • Τρόποι και θέματα ένταξης μελών στην ECSLA

 Πατήστε εδώ να δείτε την περίληψη.

 

 

 

*O GCCA   (GLOBAL COLD CHAIN ALLIANCE) είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός οργανισμός ψύξης στο κόσμο, με έντονη Παγκόσμια παρουσία,  ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες (Κίνα, Ινδία, Αφρική κλπ), όπου βοηθάει στη προαγωγή της ψυκτικής Αλυσίδας και κατ΄ επέκταση του Διεθνούς Εμπορίου. O GCCA έχει τους παρακάτω 5 κύριους ιδρυτικούς - συνεργαζόμενους φορείς (κύρια μέλη – core partners) :

IARW • www.iarw.org  

WFLO • www.wflo.org    

IIAR • www.iiar.org    

IRTA • www.irta.org     

IACSC • www.iacsc.org

Εκτός όμως από αυτά τα κύρια μέλη, έχει και συνδεδεμένα μέλη (affiliate partners), και τέτοιο έγινε και η ECSLA.

 

**Η UEAPME (The European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises) είναι η φωνή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκπροσωπεί 85 μέλη-οργανισμούς από 34 χώρες. Καλύπτει 12 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα 55 εκ. κατοίκους της Ευρώπης.  Ο στόχος της είναι η μελέτη του νομοθετικού πλαισίου  που ενδιαφέρει μία τέτοια επιχείρηση. Παρακολουθεί όλες τις νομοθετικές διαδικασίες που συμβαίνουν στην Ευρώπη, ενημερώνει και προφυλάγει τα μέλη της.