Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2007-2011 > ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΕΡΙΩΝ

Στις 21 Οκτωβρίου οι υπουργοί περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο με βασικό θέμα την πολιτική της Λισαβόνας για  μεγέθυνση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται οργάνωση της οικονομίας φιλική προς το περιβάλλον. Εξετάστηκε και η πολιτική επιβολής  φόρων για ρύπανση του περιβάλλοντος σε χώρες όπως η Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Πολωνία.  Πατήστε εδώ να δείτε το δελτίο τύπου του συνεδρίου.   

 

Επίσης, τα Ηνωμένα Έθνη έκαναν  προειδοποίηση σχετικά με  την αύξηση που παρατηρήθηκε στην εκπομπή αερίων από τις πλούσιες χώρες. Από το 2000 μέχρι το 2007 καταγράφτηκε αύξηση 3% στις βιομηχανοποιημένες χώρες και μόνο το 2007 αύξηση 1%. Αυτό δίνει ένα σήμα κινδύνου και προτροπή προς όλους τους ενδιαφερόμενους για εξεύρεση λύσεων  στο θέμα της κλιματικής αλλαγής.  Πατήστε εδώ να δείτε το δελτίο τύπου από την UNFCCC -United Nations Framework Convention on Climate Change- και εδώ για στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές αερίων.

 

Οι εγκύκλιοι 26 και 27 που περιγράφουν τα παραπάνω θέματα είναι καταχωρημένες στη σελίδα μας στη βιβλιοθήκη, ενότητα 08. ECSLA/ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ECSLA/ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ECSLA 2009.