Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2007-2011 > Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗΣ Α ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η  εταιρία ΜΑΡΚΑΚΗΣ Α ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ είναι το νέο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης από την περιοχή της Αττικής και από τον κλάδο των μεταφορών. Ακολουθούν στοιχεία επικοινωνίας και σύντομο προφίλ της εταιρίας:

 

ΜΑΡΚΑΚΗΣ Α ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παλαιάς Καβάλας 93, Αιγάλεω, 122 43

Τηλ 210-5313393

Φαξ 210-5740903

e-mail info@dmarkakis.gr

www.dmarkakis.gr

Αρμόδιος κ.Δημήτριος Μαρκάκης

Δραστηριότητες: Εθνικές μεταφορές

 

Προφίλ:


Η εταιρία ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Δ.ΜΑΡΚΑΚΗΣ, ξεκίνησε την λειτουργία της το 1985. Ιδρύθηκε από τον Δημήτριο Μαρκάκη, επαγγελματία του χώρου των Εθνικών Μεταφορών.  


Αντικείμενο της εταιρίας είναι  οι μεταφορές και διανομές σε όλη την Ελλάδα κάθε είδους φορτίου με εξειδίκευση στην Μεταφορά και Διανομή Προϊόντων που μεταφέρονται σε Ψυγεία.  Όλα τα ΦΔΧ  είναι εξοπλισμένα με  δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης. Η εξυπηρέτηση των  πελατών μας γίνεται από τον στόλο των ιδιόκτητων αλλά και συνεργαζόμενων αυτοκινήτων μας. Έχουμε μεγάλη εμπειρία και  γνωρίζουμε καλά τις  διαδικασίες που απαιτούνται για την μεταφορά ευπαθών προϊόντων που χρήζουν ψύξης και βαθειάς κατάψυξης αλλά και γρήγορου χρόνου μεταφοράς και μεταφέρουμε φορτία είτε για λογαριασμό πελατών μας είτε συνεργαζόμαστε  με εταιρίες τροφίμων που χρειάζονται ψυγεία οχήματα για να πραγματοποιήσουν μεταφορές μεγάλου φορτίου σε εθνικό  και τοπικό επίπεδο.

 
Στόχος μας είναι να προσφέρουμε γρήγορη και ασφαλή μεταφορά για τα προϊόντα των πελατών μας. Επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες  και σε στόλο σύγχρονων φορτηγών αυτοκινήτων με οικολογικά standards.