Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2007-2011 > ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΨΥΧΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Τελευταία υπάρχει στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό έντονη ανησυχία για τις αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο αποτελεί σημαντικότατο κέντρο κόστους στα Ψυγεία Δημόσιας Χρήσης. Αυτό διαπιστώθηκε και κατά  τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης-έκθεσης των IARW-WFLO-IRTA στην Αμερική, όπου ο Dr. Robert Genetski προέβλεψε ότι οι τιμές τους ρεύματος θα αυξηθούν κατά 40% στα επόμενα 2 χρόνια.

H Ένωση έχει κάνει προτροπή στο παρελθόν προς τα μέλη της για ρήτρα αύξησης ρεύματος στα συμφωνητικά με τους πελάτες και τους έχει στείλει εγκύκλιο που συντάχτηκε από τον πρόεδρο κ. Ν. Χαριτωνίδη με θέμα: αύξηση του κόστους ενέργειας και τρόπος αντιμετώπισης - συμπεριλαμβάνει και επιστολή υπόδειγμα προς τους πελάτες. Το έγγραφο είναι καταχωρημένο στη βιβλιοθήκη της Ένωσης στην ενότητα 05. ΟΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Επίσης στη
βιβλιοθήκη στην  ενότητα 08. ECSLA/ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ECSLA/ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ECSLA 2008 υπάρχει η εγκύκλιος 49 της ECSLA με θέμα τις προτάσεις της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα.

 

IARW-International Association of Refrigerated Warehouses

WFLO-World Food Logistics Organization

IRTA-International Refrigerated Transportation Association

 

Πηγή: Cold Connection 8-4-2009