Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2007-2011 > ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ 2009 ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Παρακάτω θα δείτε  τα βασικά σημεία με τις στρατηγικές και απαραίτητες πρωτοβουλίες που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας της επιτροπής για το 2009 και που ενδιαφέρουν τα Ψυγεία Δημόσιας Χρήσης.

 

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Συζήτηση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη κλιματική αλλαγή

Συζήτηση

Αυτή η συζήτηση θα βοηθήσει την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μείωση του μέσου όρου της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε 2°C  πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και θα παρουσιάσει τις απόψεις της ΕΕ σχετικά με τις   επιλογές όλων των χωρών στη λήψη   μέτρων για την κλιματική   αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών επένδυσης / χρηματοδότησης. Θα δώσει περιεκτική θέση της ΕΕ στη συνδιάσκεψη των ΗΕ για την κλιματική αλλαγή που θα γίνει στην Κοπεγχάγη.

Συζήτηση για τον έλεγχο του κλάδου λιανοπώλησης 

Συζήτηση

Η συζήτηση θα βγάλει συμπεράσματα για τον έλεγχο στις αγορές λιανικής. Ο στόχος της άσκησης ελέγχου είναι να προσδιοριστούν πιθανές   δυσλειτουργίες στις αγορές λιανικής. Αυτό σημαίνει ότι οι λιανικές υπηρεσίες θα θεωρούνται ως ενδιάμεσες υπηρεσίες στη σύγχρονη οικονομία, που ενεργούν ως αγωγός μεταξύ χιλιάδων προμηθευτών  προϊόντων και  τελικών καταναλωτών.

Κανονισμός 1172/98 για την οδική μεταφορά προϊόντων

Επανεξέταση

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα όργανο μέσα στην Ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία- European Statistical System (ESS)-που θα μπορεί να διοικεί τα στατιστικά στοιχεία των οδικών μεταφορών με βάση τις απαιτήσεις αναφορών και το σκοπό των ερευνών.

 

Τα μέλη της Ένωσης μπορούνε να δούνε την εγκύκλιο στη βιβλιοθήκη, ενότητα 08. ECSLA/ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ECSLA/ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ECSLA 2008/ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48.

 

Πατήστε εδώ να δείτε ολόκληρο το κείμενο.