Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2007-2011 > ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ECSLA

Στις 15-10 έγινε στις Βρυξέλες το τελευταίο ΔΣ της ECSLA. Περιληπτικά οι αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν οι εξής:

 

 1. συμφωνήθηκαν οι ημερομηνίες για τις επόμενες συναντήσεις της ECSLA (στις 19-1 να γίνει το επόμενο ΔΣ και στις 15-5 η ετήσια γενική συνέλευση όπου θα παραβρίσκεται και η USNEF).
 2. να απαντήσουν τα μέλη της ECSLA στην ερώτηση αν συμφωνούν με την πρόταση για χρήση ανακυκλωμένων HCFCs.
 3. να προχωρήσουν οι ενέργειες για τη συνεργασία μεταξύ ECSLA και IARW. Συγκεκριμένα η Γενική Γραμματέας της ECSLA να δεχτεί την πρόταση από τον IARW για ομιλία στο Άμστερνταμ τον Γενάρη.  
 4. ο πρόεδρος της ECSLA να γράψει μία επιστολή όπου θα αναφέρει την πρόοδο για τη δημιουργία του Πανευρωπαϊκού Συλλόγου Εταιριών Κατεψυγμένων  και να εξηγήσει τη συμμετοχή των ενώσεων μεταφορέων σε αυτό.
 5. η ιστοσελίδα της ECSLA θα πρέπει να μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες ξεκινώντας από τη Γαλλική και τη Γερμανική.
 6. τα μέλη   NEKOVRI και   VDKL, τα οποία κάνουν σημαντικές έρευνες για την ενέργεια να παρουσιάσουν στην επόμενη Γενική συνέλευση της ECSLA (με βασικό θέμα την ενέργεια) τις ενέργειές τους για την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας.
 7. τα νέα μέλη της ECSLA και η προσπάθεια της για ένταξη μελών από την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία. 

 

Πιο αναλυτικά στο θέμα των  HCFCs η ECSLA εξέφρασε την ικανοποίηση της για την πρόταση για τις ημερομηνίες απόσυρσης:

  • το 2010 για τα κανονικά HCFCs
  • το 2015 για τα ανακυκλώσιμα HCFCs

 

Επίσης εξέφρασε τον προβληματισμό της για την χρήση των ανακυκλώσιμων HCFCs μέχρι το 2015:

 • Η τιμή των ανακυκλώσιμων HCFCs θα αυξηθεί δραματικά πράγμα που θα αυξήσει το κόστος των Ψυγείων να τα προμηθευτούν
 • Τα μικρά Ψυγεία που έχουν μόνο μία εγκατάσταση δεν θα έχουν τη δυνατότητα να τα προμηθευτούν από άλλη εγκατάσταση  με αποτέλεσμα να  έχουν μεγάλες δυσκολίες να συνεχίσουν να λειτουργούν
 • Θα αυξηθεί η ένταση του ανταγωνισμού

 

Τα μέλη της Ένωσης μπορούν να δουν αναλυτική περιγραφή των αποφάσεων του ΔΣ της ECSLA στη νέα ενότητα της βιβλιοθήκης 08. ECSLA/ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ECSLA.

 

 

ECSLA: EUROPEAN COLD STORAGE AND LOGISTICS ASSOCIATION

IARW : INTERNATIONAL ASSOCIATION OF REFRIGERATED WAREHOUSES

NEKOVRI : ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ

VDKL: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ

USNEF: ΓΑΛΛΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ

HCFCs:Hydrochlorofluorocarbons –ΥΔΡΟΧΛΩΡΟΦΘΟΡΑΝΘΑΚΕΣ