Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2007-2011 > ΕΡΕΥΝΑ IARW ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ

Η πρόσφατη έρευνα του IARW (International Association of Refrigerated Warehouses) για την ασφάλεια  των ανυψωτικών έδειξε ότι το 10 % των ερωτηθέντων ακολουθεί τη συνήθεια «κινούμαι με τα πιρούνια μπρος», το 21% τη συνήθεια «κινούμαι με τα πιρούνια πίσω – δηλαδή όπισθεν», ενώ το 69% έχει και τις 2 πολιτικές. Η εκπαίδευση ποικίλλει ευρέως, με το 38% των μελών να παρέχουν 3 ώρες εκπαίδευσης  για κάθε είδος εξοπλισμού και το 28% των μελών να παρέχουν 13 ώρες για την ίδια εκπαίδευση.

 

Οι τραυματισμοί των άκρων είναι το πιο κοινό πρόβλημα ασφάλειας, καθώς επίσης συχνά αναφέρονται και τραυματισμοί σε πεζούς  και σε άλλους εργαζόμενους. Για αποτροπή του κινδύνου το 46% των ερωτηθέντων  χρησιμοποιούν τη τεχνική των Dead man pedals (κάτι κινείται μόνο αν πατηθεί το πεντάλ), το 25% προφυλακτήρες, και το 14% τις φωτεινές  κουρτίνες (light curtains).

 

Για μερικές επιχειρήσεις, η ασφάλεια είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στη λήψη των αποφάσεων αγοράς, ενώ σε άλλες περιπτώσεις είναι απλά μια διαδικασία. Μέλη ανέφεραν τις παρακάτω παρατηρήσεις :

  • Ο χειριστής είναι που κάνει ασφαλή τη μηχανή
  • Η ελλιπής εκπαίδευση ή μία  «σύντομη σειρά μαθημάτων» έχει ως συνέπεια βλάβες σε προϊόντα, σε ράφια, και τους τραυματισμούς  
  • Τα προγράμματα ασφάλειας πρέπει να γίνουν μέρος της κουλτούρας κάθε επιχείρησης.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε την έρευνα.

 

Πηγή: Cold Connection 15-10-2008