Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > NEW ENERGY SAVING TECHNOLOGIES IN REFRIGERATION

Στη βιβλιοθήκη των μελών μας στο φάκελο «Advantage Ammonia», θα βρείτε παρουσίαση με την ονομασία «New energy saving technologies in refrigeration».

 

Contents:

 1. CO2 applications
 2. Compressors
 3. Compressor selection & application
 4. Reciprocating compressor
 5. Energy conservation –compressors
 6. Condensers
 7. Advantages evaporative condenser
 8. Evaporators
 9. Flooded system characteristics
 10. Why overfeed?
 11. Advantages with overfeed
 12. Advantages of pump circulation systems
 13. Controls
 14. Advantages of drives on compressors
 15. Disadvantages with VFD drives
 16. Ammonia reciprocate compressor package

 

 

 [ΠΗΓΗ:http://www.ammoniaindia.org/]