Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > 1) EMERGENCY RESPONSE & PLANT SAFETY EVALUATION 2) FREEZING TECHNOLOGIES (PRESENTATIONS)

Στη βιβλιοθήκη των μελών μας στο φάκελο «Advantage Ammonia», θα βρείτε τις δύο επόμενες παρουσιάσεις με την ονομασία «Emergency response & plant evaluation» και «Freezing technologies»

 

 

Contents «Emergencyresponse & plantevaluation»

 

1)Emergencyresponse

2)Emergency actionplan

3)First aid

4)Ammonia emergencyevacuation procedures

 

Contents «Freezing technologies»

 

1)Types of freezers

·Plate freezers/contact freezer

·Blast/ tunnel freezers

·Belt freezer

·Spiral freezer

·Flow freezer

2)Defrosting offreezers

3)Food preservationwith refrigeration

 

 

[ΠΗΓΗ:http://www.ammoniaindia.org/]